databaser

Vi har erfaring fra de mest kjente databasene. Det er anbefalt å lagre dine data i
en av disse databasene. Vi anbefaler ikke å lagre data andre steder som f.eks. i Excel.

MySQL er et gratis alternativ.
 

Oracle SQL Server MySQL


Det er stengt for kommentarer.